Töltés folyamatban. Kérem várjon...

Adatvédelmi nyilatkozat

Ezúton tájékoztatom Önt, hogy a 2018. május 25. napjától Magyarországon is kötelezően alkalmazandó uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR - 2016/679 EU Rendelet, továbbiakban: Rendelet) az adatkezelésről való tájékoztatási kötelezettséggel összefüggésben a jelenlegi magyar jogi előírásoknál szigorúbb rendelkezéseket állapít meg.

A GDPR-ban előírt szigorúbb rendelkezésekkel való összhang biztosítása érdekében a fuvoshangszershop.hu oldal üzemeltetője Szamosközi Beáta EV, mint adatkezelő 2018. május 31. napjával módosította az adatkezeléséhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szamosközi Beáta EV (székhelye: 6600 Szentes, Őze Lajos u. 19., nyilvántartási szám: 38465486, adószám: 76860342-1-26, továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában vagyok azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfeleink számára az adatvédelem.

Ezért arra törekszem, hogy világossá tegyem, hogyan gyűjtöm, használom, adom át, továbbítom és tárolom ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

Az alábbiakban összefoglalom Adatkezelési tájékoztatóm legfontosabb elemeit. Kérem, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Szamosközi Beáta EV honlapján (www.fuvoshangszershop.hu) kerülnek közzétételre.

A szabályzat módosításai a www.fuvoshangszershop.hu címen történő közzététellel lépnek hatályba.

KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIDAT, ÉS KI FÉR HOZZÁ AZOKHOZ?

Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Szamosközi Beáta EV. (székhely: 6600 Szentes, Őze Lajos u. 19.),melynek elérhetőségei az alábbiak: Szamosközi Beáta EV. nyilvántartási szám: 38465486 adószám: 76860342-1-26 Székhely: 6600 Szentes, Őze Lajos u. 19. Képviselője: Szamosközi Beáta E-mail cím: info@fuvoshangszershop.hu Telefonszám: +3620/555-3029

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszek igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttem. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve:
 1. Ilyés Imre (honlapüzemeltetés) - 6100 Kiskunfélegyháza , Szent Imre herceg u. 69.
 2. Lőrinczné Kapás Éva (könyvelő) - 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg u. 43.
 3. Magyar Hosting Kft (tárhely szolgáltató) - 1132 Budapest, Viktor Hugo u. 18-22.
 4. Facebook, Inc (USA) (Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése) - Palo Alto, California, USA
Miért van szükség email cím és telefonszám megadására?

Email cím megadására azért van szükség, hogy tudjál érdeklődni az adott termékről. Telefonszám megadása a kommunkiációt könnyíti meg, hiszen telefonon jobban és gyorsabban meg tudjuk beszélni a rendelési menetet, vagy a felmerülő kérdéseket. Továbbá telefonszámra, azért van szükség, hogy át tudjam adni a szállítás során a szállító cégnek. Így értesülsz a szállítás várható időpontjáról.

KINEK TOVÁBBÍTJUK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerződések alapján:

Adatfeldolgozó neve:
 1. Magyar Posta Zrt. (futárszolgálat) - 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
 2. GLS General Logistics Systems Hungary CsomagLogisztikai Kft (futárszolgálat)- 2351 Alsónémedi GLS Európa u.2.
MILYEN JOGAID VANNAK A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ÉS HOGYAN BIZTOSÍTOM AZOK GYAKORLÁSÁT?
 1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezelem, kinek adom át, honnan származnak az általam kezelt adataid.
 2. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettem őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általam kezelt adataidat töröljem.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzam.
 5. Panasz jog: amennyiben adatkezelésemmel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Szegedi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

MIT TESZÜNK, HA ADATVÉDELMI INCIDENS KÖVETKEZIK BE NÁLUNK?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentem a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetek az adatvédelmi incidensekről.

A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatom róla.

MIKOR ÉS HOGYAN MÓDOSÍTOM A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítom és közzéteszem a www.fuvoshangszershop.hu weboldalon és e-mailben, illetve a honlapon értesítelek a változásról.

Kérlek, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.31